Malayalam Kambi Kathakal – വാണറാണി – 1

കുറച് നേരം ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനെ നിന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവളെ എന്റെ കട്ടിലിൽ ഇരുത്തി പതിയ അവളുടെ ടോപ് പൊക്കിയുരി അവളുടെ മിന്നിമിനുത്ത ആ ശരിതത്തിൽ ഒരു പിങ്ക് ബ്രാ ഉണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ ബ്രേക് മുകളിലൂടെ അവളുടെ മുലകളിൽ അമർത്തി അവളിൽ നിന്നും ചില മൂളലുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ avale chertu വചു അവളുടെ പുറത്തും വയറിലും എല്ലാം ഉമ്മ വചു അവളുടെ ആലില വയറിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു പൊക്കി അവൾ നിന്നും ഒരു നിശ്വാസം വന്നുഞാൻ എന്നിട് അവളുടെ പൊക്കിളിൽ നല്ലതു പോലെ എന്റെ നാക് ഓടിച്ചു ഞാൻ അവളെ നേരെ കിടത്തി അവളുടെ ബൊറ്റോം ത്തിന്റെ കെട്ടു ഊരാൻ നോക്കി എന്നെകൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല അവസാനം ഞാൻ അവളോട് താനെ പറഞ്ഞു അത് അഴിക്കാൻ .അവൾ വള്ളി അഴിച്ചു തന്നു ഞാൻ പതിയ അവളുടെ bottom അഴിച്ചു മാറ്റി ,അവളുടെ ആ ഒരു thuda എന്റെ പൊന്നെ എന്തോര് ഹോട് ആണെന്നോ
ഞാൻഅവളുടെ തുടമുഴുവൻ എന്നെനാക്ക് ഓടിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ ആ വെളുത്ത കാലുകളിൽ ഉമ്മ വച്ചു …….അവൾ ഒന്ന് കുദരി ഞാൻ അത് ആസ്വദിച്ചു …..
ഞാൻ അവളുടെ ബ്രായിൽ കൈ എത്തിച്ചു ബ്രൈക് മുകളിലൂടെഞാൻ അവളുടെ മുല നന്നായി ഉടച്ചു അപ്പോൾ അവൾ ….എന്റെ ഷർട്ട് ഊരി അവൾ എന്റെ വിരിഞ്ഞ നെഞ്ചിൽ മുഴുവൻഅവളുടെ നാക്ക് ഓടിച്ചുഞാൻ അവളെ പുറം തിരിച്ച ഇരുത്തി അവളുടെ. ബ്രൈൻറെ ഹൂക് അഴിച്ചു എനിക്ക്ബ്രാ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾഅവളുടെ കൈ പൊക്കി അതിലൂടെ ഞാൻ അവളുടെ ബ്രാ അഴിച്ചു

മാറ്റിഅവളുടെ മുഴുത്ത മുല തുറിച്ചു ചാടി ഞാൻ അത് എന്റെ കൈയിൽ എടുത്തു പക്ഷെ അത് എന്റെ കൈയിൽ ഒതുണക്കുനില്ല ഞാൻ അവളെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി അവളുടെ തുടുത മുലകൾ വലി്കാന് തുടന്കി ഞാൻ അവളുടെ ആ മുലകൾ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ശക്‌തിയായി ഉടച്ചു ….അവളിൽ നിന്നും കാമത്തിന്റെ ആശക്ത്തി ഉണർന്നു അവളുടെ നിപ്പിള്സ് ഞാൻ എന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് നെക്‌കുകയും പിച്ചുകയും ചെയ്‌തു ……!!!!!!!….ഞാൻ

എഴുനേൽറ്റു അവളുടെ പാന്റീസ് പുറത്തികൂടെ അവളുടെ പൂറിൽ അമക്കി കുറച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ പാന്റീസ് വലിച്ചൂരി അവളുടെ ആ ഷേവ് ചെയ്ത് വിര്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൂർ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം നോക്കി ഇരുന്നു ഞാൻ അവളുടെ കാലുകൾ അകത്തി വച് എന്റെ ചുണ്ട് അവളുടെ പൂറിൽ എത്തിച്ചു രണ്ട് ദിവസം വിഷന് കിടക്കുന്നവന് ബിരിയാണി കിട്ടിയആർത്തിയോടെഞാൻഅവളുടെ പൂര് ചപ്പിവലിച്ചുഞാൻഎന്റെ രണ്ട വിരലുകൾ അവളുടെ പൂറ്റിലേക്കയറ്റി അവൾ വേദനകൊണ്ട് പോളയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അത് കാണുമ്പോൾ എന്റെആവേശം മൂത് വന്നു ഞാൻ അവളുടെ പൂറ്റില്ക എന്റെ നാക് കയറ്റി ….

അവളുടെപൂറ്റിൽ നിന്നും മതജലം ബണ്ട് പൊട്ടിയപോലെ ഒഴുകാൻ തുടന്കിഞാൻ അത് കൂറേ വലിച് കുടിച്ചു .ഞാൻഎന്റെ ചുണ്ട്അവളുടെ ചൂടിൽ ചേർത്തു് വച്ച്അവളുടെ മദജലം അവളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചുഞാൻഎന്റെ കുണ്ണ കേറ്റാൻ പോയപ്പോൾ അവൾ കാലകത്തി തന്നു ഞാൻഎന്റെ കൈഅവളുടെ തുടയുടെ ഇടയിലൂടെ ഇട്ട് വലയുടെ തുട അകത്തി അവളുടെ ആ മദന പൂര് പൂവ് വിരിഞ്ഞ പോലെ വിരിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ പതിയ അവളുടെ പൂറ്റിൽ കയറ്റി എന്റെ കുണ്ണ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ അവളുടെ പൂറ്റിൽ കയറ്റി അവൾ വേദനകൊണ്ട് പൊളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആണ്ഞാൻ കോൺടോം ഇട്ടില്ല എന്ന്…….

……….
!!!!!ഓർത്തത് ഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ വലിച്ചൂരി ഞാൻ edutu വച്ചിരുന്ന കോൺടോം എടുത്തു ഇട്ടുഅത് ചെറിയ ഗ്രിപ.ഞാൻ അത് അവളുടെ വായിൽ വച്ച് കൊടുത്തു പെണ്ണ്വീടും നന്നായി ഊമ്പി തനുഞാൻകുണ്ണ എടുത്ത് അവളുടെ പൂറ്റിൽ വീടും കയറ്റി ഈ തവണ കുറച്ച വേഗം കയറിഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ അവളുടെ പൂറ്റിൽ ഇട്ട് അടിക്കാൻ തുടന്കി അവൾ ശബ്ദം undaki ഞാൻ അവളുടെ വാ പൊത്തിപിടിച്ചു പറഞ്ഞു ഒച്ചയൊന്നും വക്കല്ല ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന ഞാൻ വീടും അടിക്കാൻതുടന്കി വേദന കൊണ്ട് പെണ് കരയാൻ തുൻകി പക്ഷെഞാൻഎന്റെശക്തി കൂടിക്കൂടിവന്ന്നുഅവളുടെ കാണീന് കണ്ണീർ വന്ന് തുടന്കി ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാകില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ശക്തിയായി അടിച്ച കേറ്റാൻ തുടന്കി പെട്ടന്എന്റെ പാൽ വന്നു ഞാൻ കുണ്ണ വലിച്ചൂരി എന്റെ കോൺടോം ഞാൻ. Kunnen വലിച്ചു എടുത്ത് ആ പാൽ മൊത്തം ഞാൻ അവളുടെ മുഖത് ഒഴിച്ചു ..
ചുണ്ടിലും വായിലും വീണതെല്ലാം അവൾ വലിച്ചു കുടിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ അവളുടെ വായിൽ വച് കൊടുത്തു അവൾ അതിലെ പാൽ മൊത്തം നക്കി തുടച്ചു തന്നു .

തുടരും ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *